About Good News Mission

Please contact with us through email: righteousvn@gmail.com

Những thách đố cho khoa học

Mục lục:

Phần 1: Nguồn gốc sự sống và thuyết tiến hóa trong sinh học

Phần 2: Các hóa thạch

(Theo Tia Sáng, Nguyễn Tiến Vởn)

Đăng bởi VnExpress.net

Đọc chi tiết…

Advertisements

Bài làm chứng của một chị em trong Hội Thánh

Tôi xin ghi lại vắn tắt những lời làm chứng của chị em đó một cách xác thực nhất.
Đọc chi tiết…

Kinh Thánh, Khoa Học và Niềm Tin

Kinh Thánh, Khoa Học và Niềm Tin

– Peter Nguyen –
Webblog: Goodnewsmission.wordpress.com

Mục Lục Bài Viết

Lời mở đầu………………….
1. Sự trở về kỳ diệu của dân Israel (hay còn gọi là Y-sơ-ra-ên) ………………….
2. Thảm họa phóng xạ, bom nguyên tử – Điều này đã được tiên tri trong Kinh Thánh?……..
3. Con chíp 666………………….
Đọc chi tiết…

Tuyển tập 9 bài giảng trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

1. BỐN NGƯỜI PHUNG

 Trước tiên tôi xin đọc Ngôi lời trong Kinh thánh. Xin quý vị hãy mở Kinh thánh Cựu-ước II Các Vua đoạn 7 từ câu 1.
Đọc chi tiết…

2. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

2. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

  Trước tiên tôi xin đọc Kinh thánh. Tôi xin đọc Sáng-Thế Ký ở Kinh thánh Cựu-ước đoạn 27 từ câu 1.
Đọc chi tiết…