About Good News Mission

Please contact with us through email: righteousvn@gmail.com

Những thách đố cho khoa học

Mục lục:

Phần 1: Nguồn gốc sự sống và thuyết tiến hóa trong sinh học

Phần 2: Các hóa thạch

(Theo Tia Sáng, Nguyễn Tiến Vởn)

Đăng bởi VnExpress.net

Đọc chi tiết…

Advertisements

Kinh Thánh, Khoa Học và Niềm Tin

Kinh Thánh, Khoa Học và Niềm Tin

– Peter Nguyen –
Webblog: Goodnewsmission.wordpress.com

Mục Lục Bài Viết

Lời mở đầu………………….
1. Sự trở về kỳ diệu của dân Israel (hay còn gọi là Y-sơ-ra-ên) ………………….
2. Thảm họa phóng xạ, bom nguyên tử – Điều này đã được tiên tri trong Kinh Thánh?……..
3. Con chíp 666………………….
Đọc chi tiết…

Tuyển tập 9 bài giảng trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

1. BỐN NGƯỜI PHUNG

 Trước tiên tôi xin đọc Ngôi lời trong Kinh thánh. Xin quý vị hãy mở Kinh thánh Cựu-ước II Các Vua đoạn 7 từ câu 1.
Đọc chi tiết…

2. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

2. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

  Trước tiên tôi xin đọc Kinh thánh. Tôi xin đọc Sáng-Thế Ký ở Kinh thánh Cựu-ước đoạn 27 từ câu 1.
Đọc chi tiết…