Bài làm chứng của một chị em trong Hội Thánh

Tôi xin ghi lại vắn tắt những lời làm chứng của chị em đó một cách xác thực nhất.
Đọc chi tiết…

Advertisements