Tuyển tập 9 bài giảng trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

1. BỐN NGƯỜI PHUNG

 Trước tiên tôi xin đọc Ngôi lời trong Kinh thánh. Xin quý vị hãy mở Kinh thánh Cựu-ước II Các Vua đoạn 7 từ câu 1.
Đọc chi tiết…

Advertisements

2. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

>> Trích trong sách “Bí mật sự tha thứ tội lỗi và sự tái sanh” – Ms Park

2. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU

  Trước tiên tôi xin đọc Kinh thánh. Tôi xin đọc Sáng-Thế Ký ở Kinh thánh Cựu-ước đoạn 27 từ câu 1.
Đọc chi tiết…